Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1999CZ013708
AutorSvobodová, Ivana; Horáčková, Miroslava
Titel

Slovníček pro první stupeň ZŠ

Ort/VerlagVšeň: Alter
Jahr1999
Seiten64 s.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Mluvnice, učebnice, praktické příručky apod.
Klassifikation (EN)Grammars, textbooks, and manuals of Czech
Schlagwörterškoly základní; slovníky; čeština; pravopis
Schlagwörter (DE)Grundschulen; Wörterbücher; Tschechisch; Rechtschreibung
AnmerkungSlovníček doplněn přehledem pravopisu a cvičeními.
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/13708
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Diktáty a pravopisná cvičení 1 (pro 1. stupeň ZŠ), 2 (pro 2. stupeň ZŠ) / Havlová, Ivana
Český jazyk pro 7. ročník ZŠ a příslušný ročník víceletých gymnázií 2. Sloh. Sdělování a výměna informací / Horáčková, Miroslava
Český jazyk pro 7. ročník ZŠ a příslušný ročník víceletých gymnázií 3. Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení / Horáčková, Miroslava
Didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ / Hauser, Přemysl
Didaktika českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ / Hauser, Přemysl
Český jazyk pro 7. ročník ZŠ a příslušný ročník víceletých gymnázií. 3 sv / Horáčková, Miroslava
Překladový slovníček základních pojmů učiva pro ZŠ / Lendělová, Věra