Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1999CZ013463
Titel

Neologie a neografie. Výběr z národních bibliografií s Dodatkem. 2., rozš. vyd

HerausgeberZprac. Martincová, Olga; Mejstřík, Vladimír; Opavská, Zdeňka; Rangelova, Albena; Světlá, Jindra; Šmídová, Pavla; Tichá, Zdeňka
Ort/VerlagPraha: ÚJČ AV ČR
Jahr1999
Seiten97 s.
Sprachecze
ISBN80-901673-8-1
Klassifikation (CZ)Lingvistické bibliografie vydané v České republice
Klassifikation (EN)Linguistic bibliographies published in the Czech Republic
Schlagwörterbibliografie; neologie; neografie
Schlagwörter (DE)Bibliografie
AnmerkungVýběr neologických a neografických prací uspořádán podle národních lingvistik
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/13463
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Neologie a neografie. Výběr z národních bibliografií
Antologie teorie odborného překladu. Výběr z prací českých a slovenských autorů. 2., aktualiz. a rozš. vyd
La néologie du citoyen Mercier / Štichauer, Jaroslav
Bulharské práce v oblasti neologie / Rangelova, Albena
Neologie a variantnost v současném jazyku / Martincová, Olga
Neologie jako singulární bod jazykovědy / Savický, Nikolaj P.
Střepy zrcadel. Eseje a kritiky. 2., rozš. vyd / Breisky, Arthur