Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1999CZ013457
AutorFryščák, Milan
Titel

Studijní cesta Josefa Dobrovského do Švédska a Ruska (1792-1793) a problematika původu "Slova o pluku Igorově"

ErschienenPřednášky z 42. běhu Letní školy slovanských studií. 1. díl [PřednLŠSS 42-1] : Přednášky z jazykovědy, Praha, FF UK ; 1999, s. 113-117
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Dějiny lingvistické práce na území ČR (období starší, do roku 1848)
Stylistika. Jazyk literárních děl
Klassifikation (EN)History of linguistics in the Czech territory (older period, till 1848)
Stylistics. Language of literary works
SchlagwörterDobrovský, Josef; rukopisy; ruština stará; autorství; Keenan, Edward L.; Slovo o pluku Igorově
Schlagwörter (DE)Handschriften
AnmerkungPolemicky k hypotéze E. Keenana, že J. Dobrovský byl autorem Slova o pluku Igorově. V názvu chybně 1792-1773
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/13457
PURLCitation link