Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1999CZ013353
AutorŽaloudek, Karel
Titel

Encyklopedie politiky. 2., přeprac. a aktualiz. vyd

Ort/VerlagPraha: Libri
Jahr1999
Seiten559 s.
Sprachecze
ISBN80-85983-75-3
Klassifikation (CZ)Terminologie společenských věd
Klassifikation (EN)Terminology of humanities
Schlagwörterencyklopedie; jazyk politiky; terminologie; politika
Schlagwörter (DE)Enzyklopädie; Sprachpolitik; Terminologie
AnmerkungVýklad pojmů z oblasti vnitřní i zahraniční politiky a diplomacie.
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/13353
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti. 2., rev. a aktualiz. vyd
Malá právnická encyklopedie. 2., dopln. a přeprac. vyd / Fiala, Josef
Malá právnická encyklopedie. 6., aktualiz. a dopln. vyd / Mates, Pavel
Ruský obchodní dopis. 2., přeprac. vyd / Cejnar, Karel
Slovenština - 2. přeprac. vyd / Uher, František
Ruská obchodní korespondence. 2. aktualiz. vyd / Hutarová, Marcela
Andragogický slovník. 2., aktualiz. a rozš. vyd / Průcha, Jan