Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1999CZ013124
Titel

U nás ve Vídni. Vídeňští Češi vzpomínají

HerausgeberK vyd. připrav. Balhar, Jan; Kloferová, Stanislava; Vojtová, Jarmila
Ort/VerlagBrno: MU
Jahr1999
Seiten143 s.
Sprachecze
ISBN80-210-2128-4
Klassifikation (CZ)Vnější dějiny českého jazyka
Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Popis a rozbor jazyka
Klassifikation (EN)Political history of Czech language
Czech verbal communication and sociolinguistics
Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Description and analysis of language
Schlagwörterčeština vídeňská; jazyky izolované; jazyky menšinové; situace jazyková; kontakty jazykové; němčina
Schlagwörter (DE)Isolierte Sprachen; Sprachsituation; Sprachkontakt; Deutsch
Reviewok Čeština doma a ve světě 2000, 8, č. 4, s. 277-279.; Dorovský, Ivan, Naše řeč 2001, 84, č. 1, s. 42-43.; Konečná, Hana, Universitas 2001, 1, s. 72-73.
AnmerkungVýsledky projektu Ost-West-Programm z r. 1993 soustředěného na výzkum mluvy vídeňských Čechů a jejich vztahu k jazyku. Výzkum zaměřen na různé věkové kategorie (zejména na kategorii nejstarší) a různé sociální vrstvy; rozbor jazyka českých vídeňských novin. Sociolingvistický přístup.
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/13124
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Češi ve Vídni / Koudelková, Jana
Češi ve Vídni / Koudelková, Jana
Etymologické sympozium ve Vídni / Rejzek, Jiří
Sympozium "Ortsnamen und Siedlungsgeschichte"ve Vídni / Harvalík, Milan
Jubileum českého jazykovědce ve Vídni / Brandeis, Marie
Sympozium o slovanské etymologii ve Vídni / Kratochvílová, Iva
Čeština ve Vídni na konci 18. století / Newerkla, Stefan Michael