Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1999CZ011805
AutorMounin, Georges
Titel

Teoretické problémy překladu

HerausgeberPřel. Hanáková, Milada
Ort/VerlagPraha: Karolinum
Jahr1999
Seiten263 s.
Sprachecze
ISBN80-7184-733-X
Klassifikation (CZ)Teorie překladu, jeho jazyková a stylistická stránka
Klassifikation (EN)The theory of translation, its language and style
Schlagwörterteorie překladu; translatologie; lingvistika; zásoba slovní; syntax
Schlagwörter (DE)Übersetzungstheorie; Translatologie; Sprachwissenschaft (Linguistik); Wortschatz; Syntax (Satzlehre)
ReviewHrdlička, Milan, Tlumočení - překlad 2000, 11, č. 50, 4 [1286]. s.
AnmerkungObsah: Jazykověda a překlad, Jazykové překážky, Slovní zásoba a překlad,"Vidění světa" a překlad (Jazykové univerzálie), Mnohost civilizací a překlad, Syntax a překlad
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/11805
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Komenský a problémy překladu / Kučera, Ctirad
Problémy překladu bible / Pokorný, Petr
Některé problémy překladu textů s počítačovou tématikou / Felbáb, Jiří
Problémy překladu českých filmů pro bulharskou televizi / Băčvarov, Janko
Problémy slovensko-maďarského a maďarsko-slovenského odborného prekladu / Csuka, Július
Problémy překladu německých kompozit v odborných textech / Ptáčníková, Vlastimila
Expresivní pojmenování v uměleckém textu: problémy překladu / Mrázková, Hana