Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1999CZ011542
AutorKořenský, Jan; Cvrček, František; Novák, František
Titel

Juristická a lingvistická analýza právních textů (právněinformatický přístup)

Ort/VerlagPraha: Academia
Jahr1999
Seiten171 s.
Sprachecze
ISBN80-200-0730-X
Klassifikation (CZ)Teorie vědeckého a odborného stylu
Čeština ve vědě, český odborný jazyk a styl
Pragmatika
Sociolingvistika
Terminologie
Kvantitativní lingvistika
Klassifikation (EN)The theory of scientific and special style
Czech in science, scientific and special style
Pragmatics
Sociolinguistics
Terminology
Quantitative linguistics
Schlagwörterjazyk odborný; jurislingvistika; právo; normy; lingvistika kvantitativní; frekvence; termíny; komunikace; pragmatika; čeština
Schlagwörter (DE)Fachsprache; Recht; Frequenz; Termine; Kommunikation; Pragmatik; Tschechisch
ReviewUhlířová, Ludmila, Slovo a slovesnost 2000, 61, č. 4, s. 300-305.
AnmerkungVýsledky výzkumu probíhajícího v letech 1994-98 v ČR, jehož cílem bylo adekvátnější porozumění právním textům a zefektivnění právní komunikace; kvantitativní popis právního jazyka; lingvistická analýza formální struktury právních pojmů; právní komunikace v oblasti legislativy, interpretace a realizace práva; aplikace poznatků juristické a právnělingvistické analýzy, využití v legislativě.
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/11542
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Překlady právních textů / Matějková, N.
Analýza komunikačního procesu a textu / Kořenský, Jan
Komplexní analýza komunikačního procesu a textu. Učební text pro výběrové semináře filologických oborů. 3. vyd / Kořenský, Jan
Komplexní analýza komunikačního procesu a textu / Kořenský, Jan
Právně-lingvistická podpora legislativy s využitím právní informatiky / Novák, František
Analýza promluv a textů, analýza diskurzu. Monotematické číslo
Analýza promluv a textů, analýza diskurzu. Monotematické číslo