Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1999CZ011301
AutorHlubinková, Zuzana
Titel

Tvoření obyvatelských jmen v nářečích východomoravských

ErschienenPropria v systému mluvnickém a slovotvorném [Propria...] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Onomastika a škola"konané v Brně ve dnech 10.-11. 2. 1998, Brno, MU ; 1999, s. 49-53.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Tvoření slov
Jednotlivá nářečí
Klassifikation (EN)Word formation
Particular dialects
Schlagwörternářečí východomoravská; tvoření slov; jména obyvatelská; čeština; sufixy; etnonyma
Schlagwörter (DE)Wortbildung; Tschechisch; Suffixe
AnmerkungRepertoár slovotvorných prostředků v severomor. nářečích, některé specifické jevy, diferenciace sufixů
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/11301
PURLCitation link