Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1999CZ011160
AutorŠlosar, Dušan
Titel

Česká kompozita diachronně

Ort/VerlagBrno: MU
Jahr1999
Seiten124 s.
Sprachecze
ISBN80-210-2071-7
Klassifikation (CZ)Tvoření slov
Obecné otázky a celkové práce
Praslovanština
Klassifikation (EN)Word formation
General works
Proto-Slavonic
Schlagwörtertvoření slov; kompozice; praslovanština; čeština stará; čeština doby střední; čeština obrozenská; deverbativa; spřežky; diachronie
Schlagwörter (DE)Wortbildung; Alttschechisch; Alttschechisch (1500-1780); Diachronie
ReviewLotko, Edvard, Jazykovědné aktuality 1999, 36, č. 3-4, s. 33-38.; Reinhart, Johannes Wiener slavistisches Jahrbuch 2000, 46, s. 328-329.; Stachel, Monika Slavia Occidentalis 2002, 59, s. 202-204.; Koprivica, Verica Slavistika (Beograd) 2003, 7, s. 452-453.
AnmerkungMateriálovým východiskem studie jsou soubory kompozit z různých vývojových údobí (praslovanské období, stará čeština, čeština humanistická, obrozenská a současná).
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/11160
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Konekt českých kompozit diachronně / Šlosar, Dušan
Slovesné prefixy: synchronně - i diachronně / Šlosar, Dušan
Jsou kompozita typu V-(K)-S produktivní? / Šlosar, Dušan
Substantivní kompozita typu V-(K)-S v češtině / Šlosar, Dušan
Česká kompozita - kognitivně-sémantická analýza / Richter, Claudia
Maďarská a česká kompozita a jejich ekvivalenty / Schürz Pochylová, Markéta
Nejnovější česká slovní zásoba a kompozita / Bozděchová, Ivana