Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1999CZ010692
AutorŽaža, Stanislav
Titel

Ruština a čeština v porovnávacím pohledu. 2., přeprac. vyd

Ort/VerlagBrno: MU
Jahr1999
Seiten122 s.
Sprachecze; us
ISBN80-210-2058-X
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Práce obecné a celkové
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
General works
Schlagwörterstudie porovnávací; ruština; čeština; vývoj; skripta VŠ; morfologie; zásoba slovní; syntax; slova zrádná
Schlagwörter (DE)Vergleichsstudie; Russisch; Tschechisch; Entwicklung; Hochschulskripten; Morphologie; Wortschatz; Syntax (Satzlehre)
AnmerkungObsah: Genetická příbuznost ruštiny a češtiny. Diference ve složení ruské a české slovní zásoby. Některé problémy morfologie. Vybrané kapitoly ze syntaxe. Zrádná slova v ruštině
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/10692
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Čeština pro pokročilé. 2., přeprac. vyd / Confortiová, Helena
Čeština pro cizince. 2., přeprac. vyd
Čeština - řeč a jazyk. 2., přeprac. vyd / Čechová, Marie
Čeština pro cizince. 2., přeprac. vyd / Hronová, Karla
Čeština a ruština v konfrontačně-typologickém pohledu / Adamec, Přemysl
Fonetika a fonologie. 2., přeprac. vyd / Kavka, Stanislav J.
Ruština - konverzace. 2. vyd