Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1999CZ009057
Titel

Český jazykový atlas 3

HerausgeberAutor Balhar, Jan; Bachmannová, Jarmila; Balátová, Eva; Čižmárová, Libuše; Fic, Karel; Hlubinková, Zuzana; Ireinová, Martina; Kloferová, Stanislava; Pleskalová, Jana; Šipková, Milena; Vojtová, Jarmila
Ort/VerlagPraha: Academia
Jahr1999
Seiten577 s.
Sprachecze
ISSN80-200-0654-0
Klassifikation (CZ)Obecné otázky a celkové práce
Klassifikation (EN)General works
Schlagwörteratlasy jazykové; dialektologie; nářečí česká; nářečí moravská; čeština; mapy jazykové; zásoba slovní
Schlagwörter (DE)Dialektologie; Tschechisch; Wortschatz
ReviewChloupek, Jan, Naše řeč 1999, 82, č. 5, s. 255-258; Čechová, Marie, Český jazyk a literatura 1999-2000, 50, č. 3-4, s. 101-104; Konečná, Hana, Univerzitní noviny (Brno) 1999, 6, č. 5, s. 53-54; Filipec, Josef, Slovo a slovesnost 2000, 61, č. 3, s. 235-236; Žigo, Pavol, Slovenská reč 2000, 65, č. 3, s. 165-168; Z. B. Český časopis historický 2000, 98, č. 3, s. 632-633; Siatkowski, Janusz, Studia z filologii polskiej i słowiańskiej 2001, 37, s. 255-266; Harvalík, Milan, Listy filologické 2000, 123, č. 1-2, s. 211-214; Šarapatková, Žofie, Slavia 2000, 69, č. 1, s. 104; Vařeka, Josef Český lid 1999, 86, č. 4, s. 378-379
AnmerkungLexikální okruhy: polní zemědělské práce, hospodářská usedlost, zemědělské nářadí a nástroje, dobytek, drůbež
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/9057
PURLCitation link