Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1998CZ030786
AutorPalkosková, Olga
Titel

Slovanská vzdělanost v Polsku na počátku 11. století

ErschienenSlavica Pragensia ad tempora nostra [SlavPragTN] : Sborník statí z mezinárodní vědecké konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě (Praha, 8.-10. června 1998), Praha, Euroslavica 1998, s. 245-246
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Staroslověnština
Vývoj slovanských jazyků
Klassifikation (EN)Old Church Slavonic
Development of Slavonic languages
Schlagwörterstaroslověnština; vývoj; jazyky slovanské; mince
Schlagwörter (DE)Altkirchenslawisch; Entwicklung; Slawische Sprachen
AnmerkungDůkazy pro užívání staroslověnštiny (nápisy na mincích)
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/30786
PURLCitation link