Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1998CZ014332
AutorKrálová, Jana
Titel

Kapitoly ze zvukového rozboru španělštiny (na pozadí češtiny). 2. [přeprac.] vyd

Ort/VerlagPraha: Karolinum
Jahr1998
Seiten68 s.
Sprachespa; cze
ISBN80-7184-501-9
Klassifikation (CZ)Španělština
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Fonetika
Fonologie
Klassifikation (EN)Spanish
Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Phonetics
Phonology
Schlagwörteršpanělština; fonetika; fonologie; čeština; vokály; konsonanty; ortoepie; transkripce; grafématika; skripta VŠ; cvičení; artikulace; fonetika kontrastivní
Schlagwörter (DE)Spanisch; Phonetik (Lautlehre); Phonologie; Tschechisch; Orthoepie; Transkription; Hochschulskripten; Artikulation
AnmerkungMetody kontrastivní fonetiky.
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/14332
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Kapitoly ze zvukového rozboru španělštiny (na pozadí češtiny) / Králová, Jana
Kapitoly ze syntaxe moderní spisovné arabštiny. 2., přeprac. vyd / Oliverius, Jaroslav
Kapitoly z praktické stylistiky. 2., přeprac. vyd / Daneš, František
Kapitoly ze syntaktologie češtiny. Studie k moderní mluvnici češtiny 7
Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. 2. vyd / Dušková, Libuše
Kapitoly ze současné rétoriky. 2., aktualiz. a rozš. vyd / Lotko, Edvard
Vybrané problémy španělské stylistiky na pozadí češtiny / Králová, Jana