Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1998CZ013351
AutorHořká, Marie
Titel

Čeština pro zahraniční studenty lékařské fakulty. Díl 1

Ort/VerlagPraha: Karolinum
Jahr1998
Seiten212 s.
Sprachecze
ISBN80-7184-704-6
Klassifikation (CZ)Mluvnice, učebnice, praktické příručky apod.
Klassifikation (EN)Grammars, textbooks, and manuals of Czech
Schlagwörterčeština jako jazyk cizí; terminologie; lékařství; skripta VŠ
Schlagwörter (DE)Tschechisch als Fremdsprache; Terminologie; Hochschulskripten
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/13351
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Čeština 1 pro zahraniční studenty elektrotechnické fakulty ČVUT / Přibylová, Květoslava
Čeština pro zahraniční studenty VŠCHT 1 / Nekvasilová, Jiřina
Čeština pro zahraniční studenty VŠCHT 2 / Nekvasilová, Jiřina
Textová cvičebnice českého jazyka pro zahraniční studenty. Díl 1, 2. 4. přeprac. vyd
Čeština stále víc láká zahraniční studenty / zde
Ruština pro studenty strojní fakulty / Krátká, Margarita
Česká gramatika pro zahraniční posluchače medicíny. Díl. 1. Hláskosloví, tvarosloví / Kyseláková, Dana