Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1998CZ013218
AutorKovář, Daniel; Koblasa, Pavel
Titel

Ulicemi města Českých Budějovic. Názvy českobudějovických veřejných prostransví v minulosti a dnes

Ort/VerlagRudolfov: Jelmo
Jahr1998
Seiten374 s.
Sprachecze
ISBN80-238-2894-0
Klassifikation (CZ)Materiálové příspěvky toponomastické
Klassifikation (EN)Material contributions to toponomastics
Schlagwörterhodonyma; urbanonyma; onomastika; materiály
Schlagwörter (DE)Urbanonyme; Onomastik (Namenkunde); Materialien
ReviewŠtěpán, Pavel, Acta onomastica 2001, 41-42, s. 292-294.
AnmerkungHistorické názvy, původ názvů. - Podle ČNB-K 1998, 13498
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/13218
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Ulicemi města Českých Budějovic. Názvy českobudějovických veřejných prostransví v minulosti a dnes. 2., dopln. a přeprac. vyd / Kovář, Daniel
Ulicemi města Loun / Patrovská, Zdena
Potíž s ulicemi / Deyl, Daniel
Zádušní dvůr, kaplanské domky, Nonnenhof - zaniklé obytné areály v užívání církve v zástavbě městského jádra Českých Budějovic / Kovář, Daniel
Vznik a jméno obce Včelná u Českých Budějovic / Vydra, Ferdinand
Ulicemi Jičína / Procházka, Miroslav
Ulicemi Jičína / Horáková, Hana