Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1998CZ013129
AutorPechancová, Blanka; Smrčková, Andrea
Titel

Cvičení a hry pro žáky se specifickými poruchami učení v hodinách angličtiny. Metodická příručka

Ort/VerlagOlomouc: UP
Jahr1998
Seiten36 s.
Spracheeng; cze
ISBN80-7067-825-9
Klassifikation (CZ)Metodika a didaktika vyučování
Klassifikation (EN)Methodology and didactics of teaching
Schlagwörterangličtina; vyučování; metodika; skripta VŠ
Schlagwörter (DE)Englisch; Unterricht; Methodik; Hochschulskripten
AnmerkungPodle ČNB-K 1998, 12177
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/13129
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Písemné vyjadřování středoškolských žáků se specifickými poruchami učení / Horáčková, Markéta
Péče učitele českého jazyka o žáky se specifickými poruchami učení na vyšším stupni základní školy / Stéblová, Milena
Výučba angličtiny žiakov so špecifickými poruchami učenia a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 1. časť: Výučba angličtiny žiakov s dys-poruchami / Homolová, Eva
Výučba angličtiny žiakov so špecifickými poruchami učenia a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 2. časť: Výučba angličtiny žiakov s autizmom / Homolová, Eva
Tlumočení pro osoby se specifickými potřebami / Petříčková, Jana
Rozumíš mi? Logopedická cvičení a hry pro správnou výslovnost / Fialová, Ivana
Cvičení z angličtiny 1 / Weberová, Miroslava