Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1998CZ012805
Titel

Žena krásná náramně. Soubor svatojanských kázání a jiných spisů z doby opata Václava Vejmluvy

HerausgeberPřiprav., přeps., úvodem, dosl. a pozn. opatř. kol. pod ved. Kopeckého, Milana
Ort/VerlagŽďár n. Sázavou: Spol. Cisterciana Sarensis
Jahr1998
Seiten269 s.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Materiál pro studium vývoje češtiny, jeho edice
Klassifikation (EN)Sources for the study of the language development and their editions
Schlagwörterkázání; edice; čeština doby střední; Vejmluva, Václav
Schlagwörter (DE)Ausgabe; Alttschechisch (1500-1780)
ReviewPospíšil, Ivo, SFFBU 1999, 48, č. X 2, 86. s.; Peňáz, Petr Vlastivědný věstník moravský 1999, 51, č. 4, s. 429-430.; Koupil, Ondřej, Čeština doma a ve světě 1999, 7, č. 3-4, s. 219-220.
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/12805
PURLCitation link