Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1998CZ012735
AutorCarvová, Marie
Titel

Metalltechnik

Ort/VerlagHavlíčkův Brod: Fragment
Jahr1998
Seiten35 s.
Spracheger
ISBN80-7200-208-2
Klassifikation (CZ)Praktické mluvnice, učebnice, slovníky aj.
Klassifikation (EN)Practical grammars, textbooks, dictionaries, etc.
Schlagwörterněmčina; terminologie; technika; učebnice
Schlagwörter (DE)Deutsch; Terminologie; Lehrbuch
AnmerkungTerminologie. - Podle ČNB-K 1998, 8846
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/12735
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Kvalita výslovnosti učitelů francouzštiny i jiných jazyků / Dohalská, Marie
Vynikající francouzský romanista českého původu v Praze / Fenclová, Marie
Tvořivá dramatika ve výuce slohu / Kuželová, Marie
O jazyce prezidenta dr. Edvarda Beneše / Těšitelová, Marie
Postup při tvorbě odborného textu (na základě zkušeností s vedením studentských prací) / Čechová, Marie
Konference o mluvené řeči / Krčmová, Marie
Ze sympozia učitelů francouzštiny - listopad 1994 / Fenclová, Marie