Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1998CZ012315
AutorBenediková, Ľudmila
Titel

Reflexie lingvistických konfrontácií 2

Ort/VerlagNitra: Univ. Konštantína Filozofa
Jahr1998
Seiten115 s.
Spracheslo
Klassifikation (CZ)Časopisy a sborníky vydané v zahraničí
Vzájemné kontakty mezi jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Kontakty mezi jazyky slovanskými a neslovanskými. Studie srovnávací
Klassifikation (EN)Foreign periodicals, etc.
Contacts between Slavonic languages. Comparative contributions
Contacts between Slavonic and non-Slavonic languages. Comparative contributions
Schlagwörtersborníky; jazyky slovanské; slovenština; studie porovnávací
Schlagwörter (DE)Sammelbände; Slawische Sprachen; Slowakisch; Vergleichsstudie
ReviewFolprechtová, Jana Spiridonov, Vasilij N. Cizí jazyky, 1999-2000
AnmerkungReflexie lingvistických konfrontácií 1 - vyšlo 1994
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/12315
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Translatologické reflexie / Gromová, Edita
Translatologické reflexie 2010
Reflexie o komunikačných zručnostech / Palenčárová, Jana
Slovanské personálne expresíva v konfrontácii / Bartáková, Jarmila
Slovník lingvistických termínů pro filology. 2., přeprac. a dopln. vyd / Lotko, Edvard
Reflexie aktuálneho výskumu ruského jazyka
O lexikálno-sémantickej konfrontácii v slovanských jazykoch / Čižmárová, Mária