Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1998CZ008792
AutorHrdličková, Hana; Beránková, Eva
Titel

Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení.

ErschienenČeský jazyk pro 6. ročník ZŠ, Praha, Alter ; 1998, 80 s.
Sprachecze
ISBN80-85775-86-7
Klassifikation (CZ)Mluvnice, učebnice, praktické příručky apod.
Klassifikation (EN)Grammars, textbooks, and manuals of Czech
Schlagwörterčeština; učebnice; školy základní; cvičení
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Lehrbuch; Grundschulen
AnmerkungPodle NK 25/1998, s. 5
Mediumarticle
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/8792
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Český jazyk pro 8. ročník ZŠ a příslušný ročník víceletých gymnázií. 3. díl - Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení / Hrdličková, Hana
Český jazyk pro 9. ročník základních škol a příslušné ročníky víceletých gymnázií. 3. díl: Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení / Beránková, Eva
Mluvnické rozbory a cvičení v češtině / Hrbáček, Josef
Cvičení a tabulky k základům staroslověnské gramatiky / Pallasová, Eva
Tabulkové přehledy 3. Vybrané výsledky sociologických výzkumů Slezského ústavu SZM k otázkám jazykového a národního vědomí / Sokolová, Gabriela
Gramatické rozbory češtiny. Výklad a cvičení s řešeními / Adam, Robert
Jazykové rozbory / Hartmannová, Věra