Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1998CZ008517
AutorGrepl, Miroslav
Titel

Problematika klasifikace ilokučních aktů (2)

ErschienenSborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 47, č. A 46, 1998, s. 61-67
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Syntax (slovní, větná, souvětná)
Syntax
Klassifikation (EN)Syntax
Syntax
Schlagwörterilokuce; akty ilokuční; otázky; výzvy; příkazy; prosby; čeština; Hindelang, G.; akty ilokuční interogativní; akty ilokuční direktivní
Schlagwörter (DE)Illokution, das illokutionäre Element; Tschechisch
AnmerkungRozdíl mezi interogativními a direktivními ilokučními akty. Kritické poznámky k Hindelangově klasifikaci výzev. Čes. materiál. - 1. část v. BČL 1997, 62
Mediumarticle
URLdigilib.phil.muni.cz (homepage) Vol. 1 (1952) - Vol. 56 (2008)
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/8517
PURLCitation link