Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1998CZ006733
AutorKořenský, Jan
Titel

Proměny myšlení o řeči

Ort/VerlagPraha: FF UK
Jahr1998
Seiten310 s.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Obecné otázky. Celkové práce
Sémiotika. Obecná sémantika
Pragmatika
Sociolingvistika
Obecné otázky. Základní pojmy
Obecné otázky
Syntax
Čeština ve společnosti a praxi
Lingvistické bibliografie vydané v České republice
Klassifikation (EN)General works and basic linguistic concepts
Semiotics. General semantics
Pragmatics
Sociolinguistics
General works and basic concepts
General works
Syntax
Czech in society and practice
Linguistic bibliographies published in the Czech Republic
Schlagwörterřeč; teorie lingvistické; metodologie; sémantika; pragmatika; komunikace; kategorie mluvnické; pády; číslo; rod; čas; druhy slov; syntax; zásoba slovní; změny gramatické; úspěšnost komunikační; spisovnost; jazyky národní; čeština; bibliografie
Schlagwörter (DE)Sprache; Linguistische Theorien; Methodologie; Semantik; Pragmatik; Kommunikation; Numerus, pl. Numeri; Genus, pl. Genera (Geschlecht); Tempus, pl. Tempora; Syntax (Satzlehre); Wortschatz; Schriftlichkeit; Volkssprachen; Tschechisch; Bibliografie
ReviewZeman, Jiří, Slovo a slovesnost 1999, 60, č. 4, s. 304-308; Hrdlička, Milan, Tlumočení - překlad 1999, 10, č. 47, s. 4 [1210]; Šoltys, Otakar, Sociologický časopis 2000, 36, č. 3, s. 363-364; Dokulil, Miloš, SFFBU 2000, 48, č. B 46, s. 153-154
AnmerkungSoubor prací z 60.-90. let 20. stol. vydaný k autorovu jubileu: 1. práce orientované obecně metodologicky; 2. práce zaměřené na komunikativní přístup k řeči a sociálněpsychologicky; 3. k teorii sémantické báze a práce vztahující se k procesuálnímu modelování jazyka jako typu gramatiky; 4. práce zabývající se vývojem základních pojmů pražské školy, komunikační úspěšností a spisovností a společenským fungováním národního jazyka. V některých oddílech čes. materiál. Bibliografie J. Kořenského s. 297-310
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/6733
PURLCitation link