Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1998CZ000049
AutorRoudný, Miroslav
Titel

Kancelář slovníku jazyka českého za války

ErschienenVěda v českých zemích za druhé světové války : Sborník z konference (Praha, 18.-19. listopadu 1997), Praha, Archiv AV ČR ; 1998, s. 81-86
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Dějiny lingvistické práce na území Československa (do roku 1945)
Klassifikation (EN)History of linguistics in Czechoslovakia (till 1945)
Schlagwörterlingvistika; čeština; lexikografie
Schlagwörter (DE)Sprachwissenschaft (Linguistik); Tschechisch; Lexikographie
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/49
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Kancelář Slovníku jazyka českého a Naše řeč: osobnosti, souvislosti / Uhlířová, Ludmila
Elektronická podoba Slovníku spisovného jazyka českého / Králík, Jan
Dějiny českého jazyka / Komárek, Miroslav
Znovunalezené Dodatky k Příručnímu slovníku jazyka českého / Dvořáčková, Věra
Materiálová základna a zdroje Slovníku nářečí českého jazyka / Ireinová, Martina
Smity a Nedlešť - výšiny na okraji Českého ráje / Roudný, Miroslav
Od Kanceláře Slovníku jazyka českého k badatelskému pracovišti / Petráčková, Věra