Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1997CZ020245
AutorJirák, Jan
Titel

Mediální výchova čili O jedné díře v našem všeobecném vzdělávání

ErschienenKmit, č. 12, 1997
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Metodické příspěvky k dílčím otázkám vyučování češtině
Klassifikation (EN)Czech verbal communication and sociolinguistics
Contributions to the methodology of particular questions
Schlagwörterkomunikace; čeština; vyučování; média masová
Schlagwörter (DE)Kommunikation; Tschechisch; Unterricht; Massenmedien
AnmerkungPodle G. Burtona, J. Jiráka, Úvod do studia médií, Brno 2001, s. 381
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/20245
PURLCitation link