Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1997CZ013102
AutorKlincková, Jana; Odaloš, Pavol; Patráš, Vladimír
Titel

Jazyk - komunikácia - spoločnosť

Ort/VerlagBanská Bystrica: PF Univ. M. Bela
Jahr1997
Seiten114 s.
Spracheslo
Klassifikation (CZ)SLOVENŠTINA
Sociolingvistika
Klassifikation (EN)SLOVAK
Sociolinguistics
Schlagwörterslovenština; sociolingvistika; komunikace
Schlagwörter (DE)Slowakisch; Soziolinguistik; Kommunikation
ReviewJaklová, Alena, Naše řeč 1999, 82, č. 3, s. 147-150.
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/13102
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Cudzosť - jazyk - spoločnosť / Dolník, Juraj
Dcérska spoločnosť a dcérina spoločnosť / Považaj, Matej
Politická komunikácia v slovenských mediálnych podmienkach na konci 90. rokov / Patráš, Vladimír
Jazyk vo svete počítačov / Klincková, Jana
Preklad ako interkultúrna komunikácia / Rakšányiová, Jana
Komunikácia a text. Zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej pri príležitosti životného jubilea doc. PhDr. Františka Ruščáka, CSc., v dňoch 15.-16. novembra 2001 v Prešove
Rečová komunikácia / Škvareninová, Oľga