Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1997CZ013039
AutorJanáčková, Zita; Šichová, Věra
Titel

Zvládáš českou mluvnici?. Jazykové rozbory, doplňovací cvičení, diktáty, společenskovědní otázky s řešením. Pro 8. a 9. ročník a příslušné ročníky gymnázií

Ort/VerlagBrno: Nová škola
Jahr1997
Seiten40 s.
Sprachecze
ISBN80-85607-43-3
Klassifikation (CZ)Mluvnice, učebnice, praktické příručky apod.
Klassifikation (EN)Grammars, textbooks, and manuals of Czech
Schlagwörterčeština; mluvnice; učebnice
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Grammatik; Lehrbuch
AnmerkungPodle ČNB-K 1998, 10106; Další vyd. 1999.
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/13039
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Opakujeme češtinu ve 3. - 5. ročníku. Pravopisná cvičení, diktáty / Špuláková, Jana
Český jazyk 8. Pro 8. ročník základní školy a nižší ročníky osmiletých gymnázií / Kvítková, Naděžda
Písemné jazykové prověrky. Český jazyk a literatura pro 6.-9. ročník základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií / Vavřinová, Helena
Psaní velkých písmen. Pro 7.-9. ročník a studenty středních škol / Hartmannová, Věra
O gramatice a mluvnici / Daneš, František
Znáš pojmy z mluvnice češtiny?. Slovníček pro ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií / Pavlovská, Jana
Průvodce českou interpunkcí / Svobodová, Jana