Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1997CZ012702
AutorNečas, Jaromír
Titel

Politická situace na Podkarpatské Rusi (rok 1921)

Ort/VerlagPraha: Česká expedice
Jahr1997
Seiten77 s.
Sprachecze
ISBN80-85281-50-3
Klassifikation (CZ)Dějiny lingvistické práce na území Československa (do roku 1945)
Klassifikation (EN)History of linguistics in Czechoslovakia (till 1945)
Schlagwörtersituace jazyková; kontakty jazykové; čeština; slovenština; rusínština; ruština
Schlagwörter (DE)Sprachsituation; Sprachkontakt; Tschechisch; Slowakisch; Russisch
AnmerkungJazyková situace s. 60-61. - Podle ČNB-K 1998, 6125 a NK ČR
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/12702
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K činnosti Sboru pro výzkum Slovenska a Podkarpatské Rusi při Slovanském ústavu / Špirudová, Jana
Bilingvismus nebo diglosie? K jazykové situaci na Podkarpatské Rusi v meziválečném období / Heřman, Sáva
Filologická, náboženskoideová a politická rizika opravy církevních knih v Moskevské Rusi / Trösterová, Zdeňka
Politická korektnost / jš
Firbas, Jan (1921- ) / Svoboda, A.
Politická show a kýč / Pospíšil, Zdeněk
Efektivní politická komunikace