Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1997CZ012692
AutorChmelíček, Tomáš; Jínová, Daniela
Titel

Zeměpisné texty. 2., přeprac. vyd

Ort/VerlagPraha: Karolinum
Jahr1997
Seiten248 s.
Sprachecze
ISBN80-7184-324-5
Klassifikation (CZ)Terminologie ostatních oborů
Praktické mluvnice, učebnice, slovníky aj.
Praktické mluvnice, učebnice a slovníky
Španělština
Jazyky hamito-semitské
Slovní zásoba. Terminologie
Ostatní jazyky indoevropské mimo Evropu
Jazyky jihovýchodní Asie
Klassifikation (EN)Terminology of the other fields
Practical grammars, textbooks, dictionaries, etc.
Practical grammars, textbooks, dictionaries, etc.
Spanish
Hamito-Semitic languages
Vocabulary. Terminology
The other Indo-European languages outside Europe
Languages of South-East Asia
Schlagwörterčeština; terminologie; geografie; skripta VŠ; slovníky; angličtina; francouzština; španělština; arabština; ruština; perština; laoština; khmerština
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Terminologie; Hochschulskripten; Wörterbücher; Englisch; Französisch; Spanisch; Russisch
AnmerkungTerminologie z obecné geografie. Terminolog. slovníček s angl., franc., špan., arab., rus., perskými, laoskými a khmerskými ekvivalenty.
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/12692
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Procvičovací texty z lékařské terminologie. 2., přeprac. vyd / Chlumská, Eva
Slovenština - 2. přeprac. vyd / Uher, František
Staroslověnské texty. 2. vyd / Večerka, Radoslav
Tvoření slov. 2. přeprac. vyd / Nygrýn, Zdeněk
Morfologia Española. 2., přeprac. vyd / Spitzová, Eva
Fonetika francouzštiny. 2., přeprac. vyd / Dohalská, Marie
Fonetika a fonologie. 2., přeprac. vyd / Kavka, Stanislav J.