Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1997CZ012632
AutorZajícová, Pavla
Titel

Výzkum vybraných aspektů porozumění narativnímu textu ve vyučování němčině jako cizímu jazyku. Výzkumná zpráva

Ort/VerlagOstrava: OU
Jahr1997
Seiten97 s.
Sprachecze; ger
ISBN80-7042-487-7
Klassifikation (CZ)Metodika a didaktika vyučování
Klassifikation (EN)Methodology and didactics of teaching
Schlagwörterněmčina; vyučování; interpretace
Schlagwörter (DE)Deutsch; Unterricht; Interpretation
AnmerkungPodle ČNB-K 1998, 7238
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/12632
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Učitel ve vyučování češtině jako cizímu jazyku / Vančová, Silva
Glosy k vyučování českému jazyku jako cizímu / Čechová, Marie
Procvičování jako základ vyučování - učení cizímu jazyku / Jelínek, Stanislav
Problematika vyučování ruštině jako druhému cizímu jazyku / Žofková, Hana
Problematika vyučování ruštině jako druhému cizímu jazyku / Žofková, Hana
Místo metajazyka (lingvistické terminologie) ve vyučování češtině jako cizímu jazyku / Hádková, Marie
Narace a vyučování jazyku. Teoretická východiska - výzkum - program / Zajícová, Pavla