Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1997CZ012473
AutorKreuzerová, Vladimíra; Ryšavý, Lubomír
Titel

Němčina pro posluchače VŠCHT. Díl 1

Ort/VerlagPraha: VŠCHT
Jahr1997
Seiten146 s.
Spracheger; cze
ISBN80-7080-296-0
Klassifikation (CZ)Praktické mluvnice, učebnice, slovníky aj.
Klassifikation (EN)Practical grammars, textbooks, dictionaries, etc.
Schlagwörterněmčina; skripta VŠ; terminologie; chemie
Schlagwörter (DE)Deutsch; Hochschulskripten; Terminologie
AnmerkungmPodle ČNB-K 1998, 4337
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/12473
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Němčina pro posluchače VŠCHT. [Díl] 2 / Kreuzerová, Vladimíra
Němčina pro posluchače VŠCHT 2 / Kreuzerová, Vladimíra
Angličtina pro posluchače VŠCHT / Doubravová, Charlotte
Česká gramatika pro zahraniční posluchače medicíny. Díl. 1. Hláskosloví, tvarosloví / Kyseláková, Dana
Čeština pro zahraniční studenty VŠCHT 1 / Nekvasilová, Jiřina
Němčina pro posluchače hornicko-geologické fakulty. 2. vyd / Chromečka, Julius
Němčina pro posluchače dřevařského oboru LDF MZLU v Brně / Červínková, Olga