Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1997CZ008431
AutorKoblížek, Vladimír
Titel

K jazykové stránce úvodní části Koniášova díla Klíč kacířské bludy k rozeznání otvírající, k vykořenění zamykající

ErschienenČeštinář, 8, č. 5, 1997-98, s. 146-150
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jednotlivá období, osobnosti, díla
Klassifikation (EN)Particular periods, personalities, works
SchlagwörterKoniáš, Antonín; jazyk autorský; čeština doby střední
Schlagwörter (DE)Autorensprache; Alttschechisch (1500-1780)
AnmerkungRozbor úvodu Klíče z hlediska morfologického i syntaktického
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/8431
PURLCitation link