Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1997CZ005969
AutorKordić, Snježana
Titel

Prezentativi evo, eto, eno

ErschienenSlavia, 66, č. 2, 1997, s. 183-196
Klassifikation (CZ)Srbocharvátština
Klassifikation (EN)Serbo-Croat
Schlagwörtersrbocharvátština; příslovce; částice; citoslovce
Schlagwörter (DE)Adverb, pl. Adverbien (Umstandswort); Partikel, pl. Partikeln; Interjektion, pl. Interjektionen (Empfindungswort)
AnmerkungUžití výrazů v srbocharvátštině
Mediumarticle
URLwww.ceeol.com (homepage) Vol. 77 (2008) -
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/5969
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Eňo-ňůňo / Vaculín, Ivo
Relativna rečenica / Kordić, Snježana
Riječi na granici punoznačnosti / Kordić, Snježana
Jezik i nacionalizam / Kordić, Snježana
Výrazové prostředky textové soudržnosti v češtině v porovnání s ruštinou (na materiále zájmenných lexémů "ten/etot", "to/eto"a jejich funkčních ekvivalentů). Závěry habilitační práce / Vychodilová, Zdeňka