Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1997CZ005427
AutorBěličová, Helena
Titel

K imperativu v ruštině a v češtině

ErschienenČasopis pro moderní filologii, 79, č. 2, 1997, s. 81-87
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam
Mluvnická stavba jazyka
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
Particular word classes, their grammatical categories and meaning
Grammar
Schlagwörterstudie porovnávací; imperativ; čeština; ruština
Schlagwörter (DE)Vergleichsstudie; Tschechisch; Russisch
AnmerkungVýzkum impulsů k rozvinutí sekundárních funkcí 2. sg. imp. v ruštině a k omezení imperativu na funkci primární v češtině, jiné funkčně specializované prostředky vyjádření
Mediumarticle
URLcasopispromodernifilologii.ff.cuni.cz (homepage) ab Vol. 97, Iss. 1 (2015)
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Opac
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/5427
PURLCitation link