Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1997CZ004809
AutorKraus, Jiří
Titel

K proměnám veřejného diskurzu

ErschienenČeský lid, 84, č. 2, 1997, s. 162-164
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Rétorika, umění mluvit a jednat s lidmi
Rétorika
Pragmatika
Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Klassifikation (EN)Rhetoric
Rhetoric
Pragmatics
Czech verbal communication and sociolinguistics
Schlagwörterkomunikace; etnografie; dialogy; monology; jazyk politiky; diskursy politické; rétorika; čeština; situace jazyková; Myrer, Anton
Schlagwörter (DE)Kommunikation; Dialoge; Sprachpolitik; Rhetorik; Tschechisch; Sprachsituation
AnmerkungNa příkladu z románu A. Myrera, Poslední kabriolet a na dokladech o změnách v politickém diskursu u nás po r. 1989 dokumentován vývoj veřejné komunikace a rétoriky
Mediumarticle
URLwww.jstor.org (homepage) für die Ausgaben der vergangenen 2 Jahrgänge nicht verfügbar
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/4809
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K problematice institucionálního diskurzu / Kraus, Jiří
K současným vývojovým proměnám vědeckého a odborného vyjadřování / Kraus, Jiří
K soustavě žánrů akademického diskurzu / Kraus, Jiří
K poststrukturální analýze moderního diskurzu / Kraus, Jiří
K metodologickým východiskům analýzy mediálního diskurzu / Kraus, Jiří
K proměnám systému hypokoristik / Knappová, Miloslava
Funkce metafory a soudobém mediálním diskurzu / Kraus, Jiří