Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1997CZ003271
Titel

Český jazykový atlas 2

HerausgeberAutor Balhar, Jan; Jančák, Pavel; Bachmannová, Jarmila; Čižmárová, Libuše; Fic, Karel; Hladká, Zdeňka; Hlavsová, Jaroslava; Kloferová, Stanislava; Komárková, Zina; Majerčáková, Zuzana; Omelková, Milada; Pleskalová, Jana; Povolná, Renata; Šipková, Milena; Vojtová, Jarmila
Ort/VerlagPraha: Academia
Jahr1997
Seiten507 s.
Sprachecze
ISSN80-200-0574-9
Klassifikation (CZ)Obecné otázky a celkové práce
Klassifikation (EN)General works
Schlagwörteratlasy jazykové; dialektologie; nářečí česká; nářečí moravská; mapy jazykové; vrstvy jazykové; čeština
Schlagwörter (DE)Dialektologie; Tschechisch
ReviewKonečná, Hana, Universitas 1997, 3, s. 70; Chloupek, Jan, Naše řeč 1998, 81, č. 2-3, s. 133-135; Čechová, Marie, Český jazyk a literatura 1998-99, 49, č. 1-2, s. 48-50; Basara, Jan Poradnik językowy 1997, 9, s. 62-65; Dichter, Karl Tlumočení - překlad 1997, 8, č. 36, s. 26 [874]; Vařeka, Josef Český lid 1999, 86, č. 4, s. 378-379; Siatkowski, Janusz, Studia z filologii polskiej i słowiańskiej 1999, 35, s. 335-347; Žigo, Pavol, Slovenská reč 2000, 65, č. 3, s. 165-168; Vintr, Josef, Wiener Slavistisches Jahrbuch 1998, 44, s. 265; Smole, Vera Jezikoslovni zapiski (Ljubljana) 1997, 3, s. 243-245
AnmerkungLexikální okruhy: zahrada a sad, živočišstvo, les a rostlinstvo, krajina, čas a počasí, vesnice dříve a nyní, zábavy a zvyky
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/3271
PURLCitation link