Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1997-98CZ013255
AutorAbramowicz, Zofia; Citko, Lilia; Dacewicz, Leonarda
Titel

Słownik historycznych nazw osobowych Białostocczyzny (XV - XVII w.). Tom 1 (A-O). Tom 2 (P-Ż)

Ort/VerlagBiałystok: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniw. w Białymstoku
Jahr1997-98
Seiten281, 211 s.
Sprachepol
Klassifikation (CZ)Polština
Klassifikation (EN)Polish
Schlagwörterpolština; antroponyma
Schlagwörter (DE)Polnisch; Personennamen
ReviewSłaby, Marzanna Anna Acta onomastica 1999, 39 (1998), s. 161-163.
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/13255
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Etymologiczny słownik języka polskiego. Tom 1 (A-K), Tom 2 (L-P) / Bańkowski, Andrzej
Słownik języka polskiego. Tom 1 (A-K), Tom 2 (L-P). Tom 3 (R-Z). Suplement
Słownik nazw osobowych i elementów identyfikacyjnych Sadecczyzny 15.-17. w. Cz. 1. A-M. Cz. 2. N-Z / Bubak, Józef
Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. Tom 1: A-B
Słownik gwar śląskich. Tom 1 (A-Beczka)
Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Część 2: Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego
Slovník českého práva. Díl 1: A-O. Díl 2: P-Z / Madar, Zdeněk