Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ016411
AutorHoffmannová, Jana
Titel

Textové transformace, variace, "překlady"v učebním textu

ErschienenUčební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 38-43.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl v překladech z jazyků neslovanských
Klassifikation (EN)Language and style in translations from non-Slavonic languages
Schlagwörterpřeklady; stylistika; kreativita; Ouředník, Patrik; Queneau, Raymond
Schlagwörter (DE)Übersetzungen; Stilistik (Stilkunde, Stillehre)
AnmerkungUčební text zaměřený na práci s textem, na příkladu Ouředníkova překladu Queneauových Stylistických cvičení
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/16411
PURLCitation link