Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ015138
AutorAdamcová, Lívia
Titel

Zvukový rozbor súčasného nemeckého jazyka a jeho aplikácia v procese cudzojazyčnej výučby

Ort/VerlagBratislava: PF Univ. Komenského
Jahr1996
Seiten143 s.
Spracheger; slo
Klassifikation (CZ)Metodika a didaktika vyučování
Klassifikation (EN)Methodology and didactics of teaching
Schlagwörterněmčina; fonetika; fonologie; výslovnost; vyučování
Schlagwörter (DE)Deutsch; Phonetik (Lautlehre); Phonologie; Aussprache; Unterricht
ReviewVajičková, Mária Cizí jazyky 1999-2000, 43, č. 3, 106. s.
AnmerkungPublikace pro studenty germanistiky, která zkoumá funkce zvukové roviny v obsahu vyučování, fonologický systém, výběr a modelování foneticko-fonolog. jevů přo vyučování, osvojování si zvukové stránky něm. jazyka
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/15138
PURLCitation link