Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ014116
AutorŘeháček, Marek
Titel

Frýdlant - ohlédnutí

Ort/VerlagFrýdlant: Městský úřad Frýdlant
Jahr1996
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Materiálové příspěvky toponomastické
Jména zeměpisná pomístní
Klassifikation (EN)Material contributions to toponomastics
Minor place names
Schlagwörteronomastika; toponyma; hodonyma; urbanonyma; čeština; němčina; kontakty jazykové
Schlagwörter (DE)Onomastik (Namenkunde); Ortsnamen; Urbanonyme; Tschechisch; Deutsch; Sprachkontakt
AnmerkungKap. "O názvu města" a "Staré frýdlantské názvy a pojmenování" s bohatým onomastickým materiálem. - Podle AO 39, r. 1999, s. 214
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/14116
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Ohlédnutí / Zeman, Jiří
Ohlédnutí / Jedlička, Alois
Etymologická ohlédnutí. Ke změnám ve využití skotu. O příbuznosti stsl. latiti a letěti / Němec, Igor
Ohlédnutí k Mukařovskému / Nezkusil, Vladimír
Tři krátká ohlédnutí / Skopek, Robert
Ohlédnutí za severočeskou bohemistikou / Čechová, Marie
Ohlédnutí za dvěma dogmaty / Quine, Willard Van Orman