Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ013736
AutorŠćepanović, Mihailo
Titel

Vukove narodne poslovice s registrom ključnih reči

Ort/VerlagBeograd: Nolit
Jahr1996
Seiten493 s.
Klassifikation (CZ)Srbocharvátština
Klassifikation (EN)Serbo-Croat
Schlagwörtersrbština; přísloví; paremiologie; Karadžić, Vuk
Schlagwörter (DE)Sprichwort; Parömiologie
ReviewAdamovičová, Ana, Slovo a slovesnost 1999, 60, č. 4, s. 325-326.
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/13736
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Poslovice u reklamama / Stolac, Diana
Srpske narodne poslovice Vuka Stefanovicia Karadžicia jako źródło wiedzy o tradycyjnej obrzędowości narodzinowej / Rękas, Joanna
Hrvatske poslovice u tiskanim izdanjima 18. stolječa / Banov, Estela
Vztah současníků k národně emancipačním procesům u Slovanů / Nedvědová, Milada K.
Národně jazykové vědomí obyvatel národnostně smíšených oblastí České republiky / Hernová, Šárka
Interpretace řeči a interpretace řečí / Kořenský, Jan
Kolik řeči je vlastně v řeči / Volín, Jan