Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ011410
AutorSesar, Dubravka
Titel

Putovima slavenskih književnih jezika. Pregled standardizacije češkoga i drugih slavenskih jezika

Ort/VerlagZagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta
Jahr1996
Seiten156 s.
Sprachehrv
ISBN953-175-050-5
Klassifikation (CZ)Obecná problematika
Obecné otázky a celkové práce
Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Práce obecné
Vývoj slovanských jazyků
SLOVENŠTINA
Polština
Lužická srbština
Práce obecné a celkové
Ukrajinština
Běloruština
Bulharština
Makedonština
Srbocharvátština
Slovinština
Klassifikation (EN)General works
General works
Contacts of Czech with Slavonic languages
General works
Development of Slavonic languages
SLOVAK
Polish
Sorbian
General works
Ukrainian
Byelorussian
Bulgarian
Macedonian
Serbo-Croat
Slovenian
Schlagwörterjazyky slovanské; spisovnost; čeština; vývoj; slovenština; polština; ruština; bulharština; ukrajinština; běloruština; makedonština; slovinština; srbština; chorvatština
Schlagwörter (DE)Slawische Sprachen; Schriftlichkeit; Tschechisch; Entwicklung; Slowakisch; Polnisch; Russisch; Bulgarisch; Ukrainisch; Slowenisch
ReviewKrejčí, Pavel, Opera Slavica 1997, 7, č. 4, s. 66-69.; Koharovič, Nebojša Radovi Zavoda za slavensku filologija (Zagreb) 1996, 30-31, s. 145-148.; Pintarič, Neda Strani jezici (Zagreb) 1996, 25, č. 3-4, s. 103-104.
AnmerkungVývoj českého spisovného jazyka, spisovná čeština ve slovanském kontextu; spisovná slovenština, polština, lužická srbština, ruština, ukrajinština, běloruština, bulharština, makedoština, srbština, slovinština a chorvatština
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/11410
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O nekim načelnim nesporazumima oko hrvatskoga književnog jezika / Sesar, Dubravka
Izgovor govornika slavenskih jezika u hrvatskome kao J2 / Banković-Mandić, Ivančica
Kontrastivna proučavanja srpskog jezika. Pravci i rezultati
O prevodljivosti Máchina "Maja" / Sesar, Dubravka
Treba li ponovo prevoditi Švejka i kako? / Sesar, Dubravka
Modalni indikatori emocionalnosti na primjeru češko-hrvatskih sintaktičkih usporedbi / Sesar, Dubravka
On interrogative utterances in Croatian and Czech / Sesar, Dubravka