Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ010960
Titel

Nazwy miejscowe Polski. Historia - pochodzenie - zmiany. Tom 1. A-B

HerausgeberPod red. Rymuta, Kazimierza
OrtKraków
Jahr1996
Seiten484 s.
Sprachepol
Klassifikation (CZ)Polština
Klassifikation (EN)Polish
Schlagwörterpolština; onomastika; oikonyma
Schlagwörter (DE)Polnisch; Onomastik (Namenkunde); Oikonyme
ReviewOliva, Karel, Acta onomastica 1998, 38 (1997), s. 188-190.
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/10960
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Sv. 1a, 1b. / Švarný, Oldřich
Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych. Tom 1: A-B
Wybrane nazwy miejscowe pogranicza śląsko-morawskiego / Bindacz, Anna
Nazwy miejscowe Śląska w języku czeskim / Malicki, Jarosław
Polskie nazwy miejscowe z sufiksem -ava/-java / Nowik, Krystyna
Nazwy miejscowe południowej części dawnego województwa krakowskiego / Lubaś, Władysław
Nazwy własne a społeczeństwo. Tom pierwszy. 1. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. 2. Antroponimia