Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ010951
AutorCzaplicka-Niedbalska, Maria
Titel

Nazwiska mieszkańców Bydgoszczy od II poł. XV w. do I poł. XVIII w

Ort/VerlagBydgoszcz: Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej
Jahr1996
Seiten496 s.
Sprachepol
Klassifikation (CZ)Polština
Klassifikation (EN)Polish
Schlagwörterpolština; antroponyma; onomastika
Schlagwörter (DE)Polnisch; Personennamen; Onomastik (Namenkunde)
ReviewHarvalík, Milan, Acta onomastica 1998, 38 (1997), s. 167-170.
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/10951
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Odapelatywne nazwiska mieszkańców Śląska Cieszyńskiego z XIX w. jako nośnik regionalnych wartości / Łuc, Izabela
Nazewnictwo Czech i Moraw w polskich źródłach od XII-XVIII wieku / Zierhoffer, Karol
Retoryka w XV stuleciu
Odprzymiotnikowe nazwiska żeńskie w Polsce / Walkowiak, Justyna B.
Pogranicze w historycznych nazwiskach mieszkańców Śląska / Magda-Czekaj, Małgorzata
Tłumaczenia Biblii od XIV do XVIII wieku, ich znaczenie dla języka i kultury czeskiej / Kola, Adam
Rozwój pól semantycznych "sympatia"i "antipatia"w języku polskim i czeskim / Mioduska, Agnieszka