Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ010664
AutorHroch, Miroslav
Titel

V národním zájmu

Ort/VerlagPraha: FF UK
Jahr1996
Seiten212 s.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Varia
Sociolingvistika
Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Klassifikation (EN)Varia
Sociolinguistics
Czech verbal communication and sociolinguistics
Schlagwörtersociolingvistika; etnolingvistika
Schlagwörter (DE)Soziolinguistik; Ethnolinguistik
AnmerkungKap. Jazykový program: jeho skladba a sociální předpoklady, s. 55-93. - Podle sb. Sociolinguistica 12, 1998, s. 304
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/10664
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Syntax v Českém národním korpusu / Hajič, Jan
Periferní jazykový jev v ohnisku zájmu / Uličný, Oldřich
Studentské práce v Českém národním korpusu / Králík, Jan
Nové značkování v Českém národním korpusu / Jelínek, Tomáš
"Nové frazémy"v Českém národním korpusu / Málková, Kateřina
Jazykový program národních hnutí v Evropě: jeho skladba a sociální předpoklady / Hroch, Miroslav
Okazionální slovesné vazby v Českém národním korpusu / Štícha, František