Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ009964
AutorSuda, Zdeněk
Titel

K vypravěčským dovednostem plzeňských žáků

ErschienenKultura, historie a současnost Plzně : Referáty přednesené na konferenci k 700. výročí založení Plzně v sekci literární a jazykové, Plzeň 3.-4. května 1995, Plzeň, PF ZČU ; 1996, s. 170-179
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Metodické příspěvky k dílčím otázkám vyučování češtině
Klassifikation (EN)Contributions to the methodology of particular questions
Schlagwörtersloh; vyprávění; vyučování; čeština
Schlagwörter (DE)Unterricht; Tschechisch
AnmerkungVýsledky výzkumu žáků 5.-7. ročníku plzeňských škol
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/9964
PURLCitation link