Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ009960
AutorPasáčková, Eva
Titel

K charakteristice lexikální zásoby Listáře plzeňského a druhdy poddaných osad

ErschienenKultura, historie a současnost Plzně : Referáty přednesené na konferenci k 700. výročí založení Plzně v sekci literární a jazykové, Plzeň 3.-4. května 1995, Plzeň, PF ZČU ; 1996, s. 61-69
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jednotlivá období, osobnosti, díla
Tvoření slov
Klassifikation (EN)Particular periods, personalities, works
Word formation
Schlagwörterčeština stará; zásoba slovní; prostředky jazykové; styl administrativní; tvoření slov; substantiva
Schlagwörter (DE)Alttschechisch; Wortschatz; Sprachmittel; der Stil der amtlichen Direktive (der Amtsstil, der Stil des öffentlichen Verkehrs); Wortbildung; Substantive
AnmerkungLexikální rozbor Listáře... (listiny z 1. pol. 15. stol., vydal J. Strnad v letech 1891-1905), zaměřeno na slovotvorbu substantiv v administrativním jazyce
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/9960
PURLCitation link