Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ009959
AutorChudková, Jiřina
Titel

Charakteristika jazyka Pamětí plzeňských M. Šimona Plachého z Třebnice

ErschienenKultura, historie a současnost Plzně : Referáty přednesené na konferenci k 700. výročí založení Plzně v sekci literární a jazykové, Plzeň 3.-4. května 1995, Plzeň, PF ZČU ; 1996, s. 44-59
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jednotlivá období, osobnosti, díla
Klassifikation (EN)Particular periods, personalities, works
Schlagwörterkroniky; čeština stará; Plachý z Třebnice, Šimon
Schlagwörter (DE)Alttschechisch
AnmerkungAnalýza jazyka nejstarší česky psané kroniky Plzně z přelomu 16. a 17. stol
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/9959
PURLCitation link