Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ009958
AutorBok, Václav
Titel

Plzeň a počátek česko-německých konverzačních příruček

ErschienenKultura, historie a současnost Plzně : Referáty přednesené na konferenci k 700. výročí založení Plzně v sekci literární a jazykové, Plzeň 3.-4. května 1995, Plzeň, PF ZČU ; 1996, s. 9-21
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Varia
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Praktické mluvnice, učebnice, slovníky aj.
Klassifikation (EN)Varia
Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Practical grammars, textbooks, dictionaries, etc.
Schlagwörterčeština stará; němčina; konverzace
Schlagwörter (DE)Alttschechisch; Deutsch; Konversation
AnmerkungRozbor česko-německé konverzace vydané v Plzni 1526 tiskařem J. Pekkem
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/9958
PURLCitation link