Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ003338
AutorDorovský, Ivan
Titel

Jazyk originálu a jazyk překladu

ErschienenSborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 44, č. D 42, 1996, s. 79-86
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyková a stylistická problematika překladu. Obecné otázky
Klassifikation (EN)Linguistic and stylistic problems of translation
Schlagwörterteorie překladu; překlady umělecké; recepce; čeština; srbština; Draškovič, Vuk; Smiljaničová, Pavlína
Schlagwörter (DE)Übersetzungstheorie; Tschechisch
AnmerkungProblematika překladu uměleckého díla (v 2. části na konkrétním příkladu špatného překladu románu srbského autora V. Draškoviče, Nůž, přel. P. Smiljaničová)
Mediumarticle
URLdigilib.phil.muni.cz (homepage) ab Vol. 1 (1952) bis Vol. 56 (2008)
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Opac
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/3338
PURLCitation link