Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ002977
AutorLederbuchová, Ladislava
Titel

O pubescentním čtenářství 1

ErschienenČeský jazyk a literatura, 47, č. 1-2, 1996-97, s. 1-8
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Ostatní příspěvky bohemistické
Metodické příspěvky k dílčím otázkám vyučování češtině
Klassifikation (EN)Miscellaneous contributions relating to the Czech studies
Contributions to the methodology of particular questions
Schlagwörterkomunikace; situace komunikační; komunikáty; teorie komunikace; čeština
Schlagwörter (DE)Kommunikation; Tschechisch
AnmerkungVýzkum zaměřený na komunikační situaci pubescentního recipienta
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/2977
PURLCitation link